Monday, July 23, 2007

My Wikipedia Tracker #002

More EDITS on the first day. This time in Sinhala section.

2. http://si.wikipedia.org/wiki/ත්‍රිපිටකය
මෙහි විනය පිටකය සහ අභිධර්ම පිටකයට අදාල උප මාතෘකා එක් කළා. ඒවා සොය‍ගෙත්තේ http://www.tipitaka.org/sinh/ වියුණු අඩවියෙන්. මෙතෙක් තිබුනේ සූත්‍ර පිටකයේ උප මාතෘකා පමණයි.

No comments:

Post a Comment